Pensionsavtal för statligt anställda

pensionDen som är anställd av staten behöver, precis som alla andra, ett pensionsavtal. Men vad innebär avtalet för den som är statligt anställd?

Det finns två olika statliga pensionsavtal: PA-91 och PA 03. PA-91 gäller för alla som är födda 1942 eller tidigare. PA 03 gäller för de som är födda 1943 eller senare. Den statligt anställde kan få pengar från tre olika håll när han/hon går i pension: en lagbestämd allmän pension, en avtalspension (som alltså är något av de pensionsavtal som nämnts ovan) och det privata pensionssparandet.

Det senare statliga pensionsavtalet, PA 03, innehåller både avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension. Den avgiftsbestämda delen av ett statligt pensionsavtal är den del arbetsgivaren betalar till den anställdes pension. Den utgörs av en bestämd procent av den anställdes lön. Den förmånsbestämda delen utgörs av en summa bestämd i förväg, ofta en procentsats av en arbetstagares slutliga lön men kan också bestå av den genomsnittliga lön en arbetstagare haft under de sista fem åren innan pensionen. Det sistnämnda gäller i PA-91.

Med pensionsavtal för statligt anställda kan pensionen tas ut tidigast från det att den anställde är 61 år. Avlider personen innan dess kan personens efterlevande ta del av pensionen under en begränsad period.