Personlig assistent och regler

Rätten till en personlig assistent har man om man uppfyller minst ett krav när det gäller hjälp med något av fem grundläggande behov. Bland annat om det behövs hjälp med att äta, sköta personlig hygien, klä på och av sig själv, kommunicera och liknande. Även individuella orsaker kan ge en rätten till en personlig assistent.

Att få en personlig assistent är ett av nio stöd- och serviceinsatser som finns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kort LSS. En personlig assistent ska hjälpa personen att få ett så normalt liv som möjligt, med goda levnadsvillkor där man ska kunna. Behöver man mindre än tjugo timmars stöd i veckan ska man gå till sin kommun för att få ordnat med en personlig assistent. Behöver man dock hjälp mer än tjugo timmar i veckan ska man gå till försäkringskassan.

Oftast kan man välja om man ska tilldelas en personlig assistent av kommunen, eller om man hellre vill ha bidrag och därmed bli arbetsgivaren, och anställa en personlig assistent själv.

Man måste även söka om en personlig assistent innan man fyllt 65, efter det får man längre inte en personlig assistent beviljad. Har man en redan kan man inte öka på antalet timmar, men man får ha kvar den assistent man har.